چاپ شال و روسری

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چاپ تیشرت

چاپ روی تیشرت

قیمت چاپ تیشرت

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

چاپ تیشرت اسپان

چاپ روی تیشرت اسپان

قیمت چاپ روی تیشرت اسپان

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت اسپان

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ:سابلیمیشن
 • مناسب برای استفاده تبلیغاتی و جشن ها
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : مواد دار 

سفارش چاپ روی تیشرت اسپان با 6 نکته طلائی

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت ملانژ

چاپ روی تیشرت ملانژ

قیمت چاپ روی تیشرت ملانژ

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت ملانژ

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده ورزشی 
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت ملانژ باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ رو مبلی

چاپ تیشرت سفید نخ پنبه

چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

قیمت چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت سفید نخ پنبه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره ، مهمانی ، ورزشی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت سفید نخ پنبه باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت یقه دار سفید یا جودن

چاپ روی تیشرت یقه دار سفید

قیمت چاپ روی تیشرت یقه دار سفید

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت یقه دار سفید

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده شرکتی و برندینگ
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت یقه دار سفید پنبه باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت مشکی یقه دار یا جودن

چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

قیمت چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت مشکی یقه دار

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده روزمره و شرکتی خاص
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت مشکی یقه دار باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت قرمز یقه گرد

چاپ روی تیشرت قرمز یقه گرد

قیمت چاپ روی تیشرت قرمز یقه گرد

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت قرمز یقه گرد

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده خانگی 
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت قرمز یقه گرد باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت مشکی نخ پنبه

چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

قیمت چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت مشکی نخ پنبه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده در محرم، تیشرت های خاص، و روزمره
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت مشکی نخ پنبه گرد باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت اسپان زنانه

چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

قیمت چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت اسپان زنانه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: سابلیمیشن
 • مناسب برای استفاده در جشن ها
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت اسپان زنانه باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت بچگانه

چاپ روی تیشرت بچگانه

قیمت چاپ روی تیشرت بچگانه

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت بچگانه

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده همیشگی 
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت بچگانه باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت زرد

چاپ روی تیشرت زرد

قیمت چاپ روی تیشرت زرد

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت زرد

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده در جشن های خیابانی
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ تیشرت زرد باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چاپ تیشرت لانگ

چاپ روی تیشرت لانگ

قیمت چاپ روی تیشرت لانگ

سایز تعداد 1 تا 10 عددتعداد 11 تا 50 عدد50عدد به بالا
A450000 تومان کمتر از45000 تومانتماس بگیرید
A385000 تومان کمتر از80000 تومانتماس بگیرید
کمتر از A4تماس بگیریدتماس بگیریدتماس بگیرید

توضیحات چاپ روی تیشرت لانگ

 • شستشو با آب سرد
 • نوع چاپ: لیبلی یا DTF
 • مناسب برای استفاده 
 • ابعاد چاپی : 1 در 1 سانتی متر تا سایز A3
 • جنس تیشرت : 100 درصد نخ پنبه یا مواد دار

نکاتی که قبل از سفارش چاپ روی تیشرت لانگ باید دانست

 • از آبگیری لباس خودداری کنید. آبگیری می تواند به بافت لباس آسیب برساند و باعث چروکی بیشتر آن شود.
 • قبل از شستشو، لباس را برعکس کنید. این کار از رنگ لباس و چاپ آن در برابر ساییدگی و رنگ دهی محافظت می کند.
 • برای صاف کردن و اتو کردن، لباس را برعکس کنید. این کار از براق شدن لباس و از بین رفتن چاپ آن جلوگیری می کند.
 • از دور آرام هنگام شستشو استفاده کنید. دور تند ماشین لباسشویی می تواند به بافت لباس آسیب برساند.
 • از آب سرد برای شستشو استفاده کنید. آب سرد رنگ لباس را ثابت نگه می دارد و به عمر آن می افزاید.
 • از سفید کننده ها و آب داغ خودداری کنید. سفید کننده ها و آب داغ می توانند به بافت و چاپ لباس آسیب جدی برسانند.

چرا ساینا چاپ

توضیحات

توضیحات

انواع روشهای چاپ روی تیشرت

آیا به دنبال هدیه‌ای جالب توجه و جذاب برای دوستانتان می‌گردید؟ آیا می‌خواهید در لباس‌های خود تنوع جالبی را ایجاد کنید؟ آیا به دنبال تبلیغاتی جالب برای برند خود هستید؟ پیشنهاد ما به شما چاپ روی تیشرت است. چاپ روی انواع تیشرت نه‌تنها کادویی مناسب و زیباست بلکه می‌تواند در نقش تبلیغات یا لباس فرم برای انواع شرکت‌ها کاربرد داشته باشد. در این مطلب می‌خواهیم به صورت مفصل به بررسی پرطرفدار ترین تی شرت هایی که برای چاپ مناسب و کاربردی هستند بپردازیم. هم‌چنین عواملی را که روی قیمت های چاپ تیشرت تأثیر می‌گذارند بررسی می‌کنیم.

فهرست مطالب

روش‌های مختلفی برای چاپ روی لباس وجود دارد که هر کدام از آن‌ها مزایا و معایب خاصی دارند. انواع روش‌های چاپ روی پارچه شامل موارد زیر است:

چاپ اسکرین

یکی از پرطرفدارترین روش‌های چاپ روی تیشرت، چاپ سیلک اسکرین است که برای انجام آن یک توری پلاستیکی لازم است. روش کار به این صورت است که توری پلاستیکی توسط یک قاب نگه داشته می‌شود و باید با ماده ضدآب قسمتی را که نمی‌خواهیم چیزی روی آن چاپ شود را بپوشانیم.

بنابراین جوهر روی پارچه تیشرت پخش می‌شود و قسمت‌هایی که به مواد ضدآب آغشته نشده، جوهر را جذب می‌کند و به الیاف پارچه تیشرت می‌رسد.

بهتر است بدانید چاپ اسکرین روی تیشرت کیفیت بالایی دارد و ظاهری زیبا به آن می‌دهد که نظر مشتریان را جلب می‌کند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که چاپ اسکرین فقط برای تیراژ انبوه مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیرا چاپ یک طرح خام خاص روی تیشرت با استفاده از روش چاپ اسکرین اقدام به‌صرفه‌ای نیست.

از طرف دیگر استفاده از این روش برای چاپ تک رنگ یا چاپ‌هایی با تعداد رنگ محدود مناسب است. در صورتی که بخواهید از رنگ‌های متعدد و پیچیده برای چاپ دلخواه روی تیشرت استفاده کنید باید از روش‌های دیگر چاپ استفاده کنید.

چاپ سابلیمیشن

یکی دیگر از روش‌های جدید برای تولید تیشرت چاپی، چاپ سابلیمیشن است. این شیوه با نام چاپ حرارتی، چاپ کاغذی یا چاپ دیجیتال هم شناخته می‌شود. در چاپ سابلیمیشن ابتدا باید بهترین طرح برای چاپ روی لباس را انتخاب کنید سپس کاغذ را روی سطح تیشرت قرار دهید و نهایتا طرح را با حرارت و فشار کم کاغذ روی پارچه منتقل کنید.

در صورتی که دنبال روشی کم هزینه برای چاپ روی تیشرت تهران هستید، چاپ سابلیمیشن انتخاب مناسبی است. زیرا این روش با هزینه پایین و مقرون‌به‌صرفه امکان چاپ طرح‌های مورد نظر شما را روی تیشرت فراهم می‌کند. مزیت دیگر استفاده از این روش این است که محدودیتی از نظر تعداد تیشرت ندارید. یعنی می‌توانید چاپ طرح و عکس مورد نظر را روی تعداد کمی تیشرت انجام دهید و نیازی به اجرا در تعداد بالا ندارید.

با اینکه به مزایای متعدد چاپ سابلیمیشن روی تیشرت اشاره کردیم، اما باید با محدودیت‌های این روش هم آشنا باشید. به طور مثال یکی از معایب چاپ سابلیمیشن روی پارچه این است که در این روش امکان استفاده از جوهر و رنگ سفید وجود ندارد. یعنی چاپ سابلیمیشن فقط باید به شکل مستقیم روی سطوح روشن انجام شود.

علاوه بر این باید بدانید چاپ سابلیمیشن روی همه انواع تیشرت قابل انجام نیست. به عبارت دقیق‌تر پارچه‌هایی با الیاف نخ پنبه، قابلیت چاپ با این روش را ندارند و باید روی تیشرت‌هایی با الیاف مصنوعی نظیر اسپان یا پلی‌استر چاپ سابلیمیشن انجام شود.

چاپ DTG

چاپ دی تی جی که مخفف direct to garment است، روشی برای چاپ مستقیم روی پارچه تیشرت است که با استفاده از پرینترهای جوهرافشان انجام می‌شود. در واقع هد پرینتر به شکل مستقیم طرح مورد نظر را روی پارچه چاپ می‌‌کند.

استفاده از این روش برای چاپ روی لباس این مزیت را دارد که در تعداد کم هم قابل اجراست. همچنین محدودیتی از لحاظ جنس تیشرت وجود ندارد و به راحتی می‌توان از این روش برای چاپ روی لباس‌های تیره استفاده کرد. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که این روش به دلیل سرعت پایین و هزینه بالا، برای کارهای تجاری و تعداد انبوه به صرفه نیست.

چاپ برچسب حرارتی روی لباس یا DTF

همانطور که پیش از این گفتیم روش چاپ DTG محدودیت‌های چاب سابلیمیشن را کاهش داده است اما برای شروع کسب و کار هزینه بالایی دارد. روش DFT حد وسط این دو روش است و توانسته به‌عنوان روشی پرطرفدار مورد استفاده قرار بگیرد. شیوه انجام این روش به این صورت است که ابتدا چاپ سابلیمیشن روی کاغذ یا فیلم واسطه چاپ می‌شود، سپس طرح چاپ با حرارت و فشار روی پارچه منتقل می‌شود.

لازم نیست نگران هزینه انجام روش DTF باشید؛ زیرا چاپ DFT نسبت به DTG کم‌هزینه‌‌تر است و می‌توان در تعداد بالا از آن استفاده کرد. با اینحال باید بدانید مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای این روش محدود است و ممکن است شما را برای تامین مواد مواد اولیه دچار مشکل کند.

چاپ ژلاتین

یکی از قدیمی‌ترین روش‌های چاپ دلخواه روی تیشرت، چاپ ژلاتین است. در این شیوه باید ابتدا طرح مورد نظر را روی یک قالب فلزی بسازید و ماده پلاستیکی را با فشار و حرارت داخل قالب تزریق کنید تا آماده شود. در نهایت طرحی که ایجاد می‌شود، حجم‌دار و سه‌بعدی است و می‌توان از آن برای چاپ روی تیشرت استفاده کرد.

مزیت اجرای این روش این است که سرعت نسبتا بالایی دارد و می‌توان در مدت زمان کوتاهی طرح‌های مورد نظر را روی تعداد بالایی تیشرت اجرا کرد و برای کارهای تولیدی از آن استفاده نمود. اما باید بدانید عیب چاپ ژلاتین این است که هزینه بالایی دارد و ممکن است استفاده از آن برای تعداد بالا به‌صرفه نباشد و هزینه زیادی را به شما تحمیل کند.

البته در صورتی که دنبال ایجاد طرح‌های چند رنگ هستید این روش انتخاب مناسبی نیست. زیرا چاپ ژلاتین به صورت تک رنگ اجرا می‌شود و با توجه به حجم سه‌بعدی فقط برای طرح‌های کوچک قابل استفاده است.

چاپ رول حرارتی

چاپ رول حرارتی یا چاپ کاتری از روش‌های مناسب برای آماده کردن تیشرت چاپی است که با استفاده از رول‌های رنگی به نام رول ونیل انجام می‌شود. رول وینیل از سه لایه وینیل پلاستیک، چسب هاتملت، و پوسته پلاستیکی تشکیل شده است که برای چاپ باید قسمت رویه رول ونیل را جدا کنیم، سپس با حرارت پرس حرارتی آن را روی لباس بچسبانیم. در این شیوه برای ایجاد هر رنگ باید از وینیلی با همان رنگ استفاده کنیم.

بهتر است بدانید چاپ رول حرارتی به دلیل کیفیت بالای چاپ با استقبال بالایی مواجه است و می‌توان برای چاپ صنعتی یا خانگی از آن استفاده کرد. البته با توجه به قیمت بالای وینیل باید منتظر هزینه بالای چاپ روی تیشرت باشید. یکی دیگر از ویژگی‌های چاپ رول حرارتی این است که این چاپ تک رنگ است و برای استفاده از چند رنگ در چاپ باید زمان طولانی را صرف کنید.

چاپ پلاستیزول

چاپ پلاستیزول یکی دیگر از روش‌های چاپ روی تیشرت نخ پنبه است که شباهت زیادی به روش چاپ سیلک اسکرین دارد. تفاوت این دو روش در این است که در روش چاپ پلاستیزول رنگ مورد نظر به پلاستیک، سپس به تیشرت منتقل می‌شود.

کسانی که کسب و کارهای نوپا دارند، می‌توانند طرح‌های مورد نظر خود را به چاپخانه ارسال کنند تا طرح‌های موردنظرشان روی پلاستیک چاپ شود. در نهایت پلاستیک‌های آماده شده قابلیت دریافت و چاپ روی تیشرت دارند.

مزیت استفاده از این روش این است که کیفیت طرح‌های چاپ شده روی تیشرت مطلوب و رضایت‌بخش است و این شیوه از چاپ هزینه بالایی ندارد. بنابراین کسانی که دنبال روشی مقرون‌به‌صرفه برای چاپ تیشرت هستند از کاربرد این روش استقبال می‌کنند. نکته آخری که در مورد مزایای این روش باید بدانید این است که چاپ پلاستیزول از کثیف‌کاری محیط جلوگیری می‌کند و موجب بهم ریختن محیط نمی‌شود و محدودیتی از لحاظ ایجاد طرح‌های مختلف روی تیشرت ایجاد نمی‌کند. البته باید به این نکته دقت داشته باشید که در صورت انتقال نادرست طرح روی تیشرت امکان ترک خوردن طرح وجود دارد. حتی انتقال طرح روی تیشرت با استفاده از این روش زمانبر و نیازمند صبوری و دقت است.

برای انتخاب روش چاپ روی تیشرت به چه مواردی توجه کنیم؟

همانطور که پیش از این توضیح دادیم، روش‌های مختلفی برای چاپ طرح روی تیشرت وجود دارد. برای اینکه بین روش‌هایی که نام بردیم بهترین روش را انتخاب کنید، لازم است به موارد زیر توجه کنیم.

• سازگاری روش چاپ با انواع پارچه

یکی از ملاک‌های مهمی که برای انتخاب روش چاپ روی تیشرت مطرح است، سازگاری روش مورد نظر با جنس پارچه تیشرت است. هر کدام از روش‌های چاپ برای یک نوع خاص از پارچه مناسب است. به طور مثال از روش چاپ سابلمیشن برای چاپ روی تیشرت نخی نمی‌توانیم استفاده کنیم. زیرا کیفیت پارچه نخی را خراب می‌کند. اگر بخواهید طرح دلخواه را روی تیشرت نخی اجرا کنید، باید از چاپ سیلک استفاده کنید. زیرا این روش برای انواع پارچه قابل استفاده است.

• دوام و ماندگاری روش چاپ

برای انتخاب روش چاپ روی تیشرت لازم است به ماندگاری و دوام روش چاپ هم دقت کنید. روش چاپ سابلمیشن و چاپ روی صفحه از روش‌های چاپ ماندگار هستند که باعث می‌شوند طرح به مدت طولانی روی پارچه تیشرت باقی بماند. در صورتی که به این ویژگی دقت کنید، شاهد ترک خوردن یا کنده شدن طرح روی تیشرت نخواهید بود.

• زمان مورد نیاز برای چاپ روی تیشرت

یکی دیگر از ملاک‌های مهم برای انتخاب روش چاپ روی تیشرت، زمان مورد نیاز برای چاپ است. این ویژگی بر موفقیت کسب و کار هم تاثیر دارد و به شما کمک می‌کند میزان درآمدزایی تولید تیشرت چاپی را افزایش دهید. بنابراین توصیه می‌کنیم در صورتی که به چاپ روی تیشرت در کمترین زمان نیاز دارید، روشی که وقت‌گیر نیست را انتخاب کنید.

به طور مثال اگر بخواهید از روش DTG استفاده کنید نیازی نیست زمان طولانی برای چاپ تیشرت منتظر بمانید. زیرا این روش در کوتاه‌ترین زمان و با سرعت بالایی انجام می‌شود. در صورتی که تیراژ بالایی از تیشرت نیاز دارید، چاپ مستقیم با ژلاتین هم روش مناسبی است. اما در مواردی که تیراژ کمی تیشرت در روز نیاز دارید، بهتر است از روش‌ سیلک اسکرین استفاده کنید.

قیمت چاپ روی پارچه

برای انتخاب روش مناسب برای چاپ عکس روی تیشرت، لازم است ویژگی قیمت چاپ عکس روی تیشرت را هم بررسی کنید. اگر می‌خواهید چاپ روی تیشرت را با کمترین هزینه انجام دهید، چاپ با شابلون انتخاب مناسبی است. زیرا روش‌هایی مانند DTG یا DTF جزو روش‌هایی هستند که هزینه بالایی دارند.

• کیفیت چاپ

برای اینکه بتوانید تیشرت چاپی مناسبی آماده کنید، لازم است به تفاوت کیفیت چاپ هر کدام از روش‌های چاپ روی تیشرت دقت کنید. به طور مثال در صورتی که جنس تیشرت از پلی‌استر است، بهتر است برای ایجاد بهترین کیفیت چاپ از چاپ سابلمیشن استفاده کنید. البته کیفیت چاپ به عوامل دیگری نظیر مهارت فردی که این کار را به عهده می‌گیرد و مرغوبیت پارچه هم بستگی دارد.

• امکان چاپ طراحی‌های پیچیده

برای انتخاب روش چاپ روی تیشرت باید به این نکته دقت داشته باشید که با استفاده از کدام روش چاپ می‌توانید طرح‌های پیچیده را روی تیشرت ایجاد کنید. به طور مثال با استفاده از چاپ DTG، سابلیمیشن و چاپ حرارتی می‌توان طرح‌های پیچیده را روی تیشرت ایجاد کرد.

چگونه هزینه چاپ روی تیشرت را محاسبه کنیم؟

یکی از دغدغه‌های متداول اغلب کسانی که می‌خواهند کار چاپ روی تیشرت را شروع کنند این است که هزینه مورد نیاز برای چاپ را محاسبه کنند و بدانند برای اینکار چه میزان هزینه‌ای باید صرف کنند.

بهتر است بدانید هزینه هر کدام از روش‌های چاپ روی تیشرت با هم متفاوت است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت ثابت و دقیق چاپ روی تیشرت را بدانیم. بلکه باید عوامل مختلفی که بر هزینه چاپ روی تیشرت تاثیر می‌گذارد را بشناسیم و با توجه به آن‌ها هزینه چاپ روی تیشرت را محاسبه کنیم.

مهم‌ترین عواملی که هزینه چاپ روی تیشرت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، قیمت دستگاه‌های مورد استفاده، قالب‌هایی که برای این کار استفاده می‌شود، میزان فضایی که برای قرار دادن هر دستگاه استفاده می‌کنیم یا هزینه‌های مراقبت از دستگاه است. همچنین عواملی مانند کیفیت پارچه تیشرت یا نوع رنگ مورد استفاده برای چاپ هم از عوامل مهمی هستند که قیمت چاپ روی تیشرت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به‌طوری‌که با استفاده از رنگ‌های مرغوب و پارچه‌های باکیفیت هزینه چاپ روی تیشرت افزایش پیدا می‌کند.

جمع بندی

چاپ روی تیشرت روشی پرطرفدار برای ایجاد جلوه و ظاهر بهتر است که با شیوه‌های مختلف اجرا می‌شود. در این مطلب سعی کردیم شما را با شیوه‌های مختلف چاپ و مزایا و معایب هر کدام از آن‌ها آشنا کنیم. امیدواریم این اطلاعات راهنمای مناسبی برای شما باشد.

بهترین راه برای چاپ عکس روی پارچه چیست؟

بهترین روش چاپ عکس روی پارچه به عوامل مختلفی مانند جنس پارچه، کیفیت عکس مورد نظر و تعداد تیراژ چاپ بستگی دارد.

اولین پیشنهاد برای چاپ رومبلی چیست؟

دنیای پارچه‌های رومبلی پر از گزینه‌های مختلفه، اما می‌دونید چی توی این میان حرف اول رو می‌زنه؟ پورش و مازراتی! این دو پارچه فوق‌العاده باکیفیت، بادوام و خوش‌گل، مبلمانتون رو به یه شاهکار تبدیل می‌کنن.

کمترین متراژ قابل سفارش برای چاپ پارچه چه مقدار است؟

چاپ روی پارچه، خدمتی کاربردی است، از تولیدکنندگان کوچک تا بزرگ و حتی کسب‌وکارهای خانگی دوست دارند حداقل یک نمونه قبل از چاپ داشته باشند.حداقل مقدار سفارش برای انواع کارهای چاپی، یک متر طول در نظر گرفته شده است.

مبنای محاسبه قیمت چاپ پارچه چیست؟

عامل تعیین‌کننده در نهایی شدن سفارش چاپ، قیمت تمام شده آن است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله نوع کاغذ، تعداد رنگ، جنس پارچه و … قرار می‌گیرد. با این حال، می‌توان گفت که دامنه قیمتی متداول در بازار برای چاپ، بین ۱۵ تا ۱۵۰ هزار متغیر است.

برندهایی که با ما اطمینان کردن

آخرین مطالب

تفاوت-چاپ-انتقالی-با-سابلیمیشن

مقایسه چاپ ترانسفر(انتقالی) با سابلیمیشن

چاپ پارچه یکی از روش‌های هیجان‌انگیز و خلاقانه برای شخصی‌سازی لباس‌ها و محصولات مختلف است. با استفاده از تکنیک‌های مختلف چاپ، می‌توانید طرح‌ها و الگوهای

مشاوره فنی

با کمال میل در خدمت شمایم تا هرگونه سوال و یا ابهام در خصوص خدمات ذکر شده را پاسخ دهیم.